Hulp

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen (4tot 18 jaar) uit gezinnen (in de gemeente Emmen) met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging.

Postbus 97 7800 AB Emmen
Telefoonnummer: (06) 27 28 99 80
E. mail: info@leergeldemmen.nl
Website: www.leergeldemmen.nl

Leergeld Emmen is tevens intermediair voor het Jeugdsportfonds.

Drenthe Jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds werkt samen met Stichting Leergeld. Om een aanvraag in te dienen neemt u contact op het met Stichting Leergeld (Zie Stichting Leergeld).

Website: www.jeugdsportfonds.nl

Participatiewebshop

Met de 'participatieregeling schoolgaande kinderen' kunnen ouders met een minimuminkomen een budget krijgen voor allerlei activiteiten voor hun schoolgaande kinderen tussen de 4 tot 18 jaar.

Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen via de "Stimuleringsregeling sociaal-culturele activiteiten" gebruik maken van participatiewebshop.

De participatieregeling schoolgaande kinderen en de Stimuleringsregeling sociaal-culturele activiteiten kunt u aanvragen via www.berekenuwrechtplus.nl

Website: www.participatiewebshop.emmen.nl

Voedselbank

De Voedselbank Zuidoost-Drenthe verstrekt voedselpakketten aan inwoners aan mensen met een minimum inkomen die door hoge kosten, lasten en uitgaven moeilijk rond kunnen komen. Ook geeft de Voedselbank begeleiding en voorlichting en wijst mensen op wettelijke regelingen die er zijn met betrekking tot hulpverlening.

De uitgifte van voedselpakketten gebeurt in de volgende plaatsen in Zuidoost-Drenthe: Emmen-Centraal, Emmen-Centrum, Emmerhout, Angelslo, Bargeres, Emmermeer, Klazienaveen, Emmer-Compascuum, Erica, Rietlanden, Nieuw-Weerdinge, Nieuw-Amsterdam. Coevorden, Valthermond, Nieuw-Buinen, Tweede Exloermond en Borger.

Wanneer u een voedselpakket op prijs stelt en denkt u dat u hier voor in aanmerking komt, dan kunt u dit doorgeven aan het centrale nummer van de voedselbank. Een mailtje sturen kan ook. Zodra u ingeschreven staat ontvangt u tweewekelijks een pakket. Later wordt samen met u bepaald of u, gezien uw situatie, blijvend in aanmerking komt voor voedselpakketten.

Adres: Kapitein Nemostraat 1f
7821 AB Emmen
Telefoonnummer: (06) 18 67 85 58
Website: www.voedselbankzuidoostdrenthe.nl
E-mail: info@voedselbankzod.nl

Centraal aanmeldnummer: (06) 18 67 85 58 en bij geen gehoor: (06) 51 62 70 35 
Landelijke website: www.voedselbankennederland.nl

Heel Goed

Bij 'Heel Goed' kunt u terecht voor gratis tweedehands kinderkleding en speelgoed. Maar alleen als u een minimum inkomen heeft en kinderen tussen de 0 en 14 jaar. Bovendien moet u in de gemeente Emmen wonen.

Website: www.welzijngroepsedna.nl
De Cluft Angelslo
Contactpersoon: Mariette Weijers
Telefoonnummer: (06) 18 94 25 59

Klazienaveen
Contactpersoon: Rolande van Truijen
Telefoonnummer: (06) 44 78 08 61

Leger des Heils Maatschappelijke Dienstverlening

Onder Maatschappelijke Dienstverlening verstaan wij het verlenen van directe materiële en immateriële hulp aan mensen die deze hulp willen aanvaarden, zonder onderscheid te maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht. De hulp varieert van noodhulp tot het begeleiden van mensen die 't zicht op zaken kwijt zijn geraakt. Het Leger verstrekt o.a. kledingbonnen, meubelbonnen en verleent steun in het kader van schuldhulpverlening.

Adres: Van Schaikweg 42-44
7811 KK Emmen
Telefoonnummer: (0591) 616655
Website: www.korpsemmen.nl
E-mail: korps.emmen@legerdesheils.nl

Overige categorieën