Overzicht organisaties

Zorg

Home start

Home Start ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met ten minste één kind tot zeven jaar.

Website: www.home-start.nl
Adres: Parallelweg 36, 7822 GM Emmen
Telefoonnummer: (06) 10 88 26 32

Wonen

Lefier

Zoekt u een sociale huurwoning in ZuidoostDrenthe? Lefier heeft een groot woningbestand. Voor sociale huurwoningen moet u zich eerst inschrijven.

Kijk voor meer informatie op: www.lefier.nl
Domesta

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning, kunt u zich inschrijven bij Domesta.

Postbus 1120, 7801 BC Emmen
E-mail: info@domesta.nl
Telefoon: (0591) 57 01 00
(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur)
Bezoekadres in Emmen is: Westeind 50

Woonservice Drenthe

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning in Veenoord, kunt u zich inschrijven bij Woonservice Drenthe. Adres: Westeinde 52A, 9431 CG Westerbork

Telefoon: (0900) 11 44 900
e-mail: info@woonservice.nl
website: www.woonservice.nl


Opvoeding

Centrum Jeugd en Gezin

Het Centrum Jeugd & Gezin is 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar beschikbaar voor kinderen, jongeren, gezinnen en beroepskrachten. Hier kunnen zij terecht voor alle vragen en problemen bij opgroeien en opvoeden. Uniek voor het Centrum Jeugd & Gezin is de succesvolle aanpak. Een aanpak waarbij nadrukkelijk is ingezet op een netwerk van hulpverlening, waardoor het resultaat meer is dan een fysiek centrum.

Vanuit onze missie staan wij voor de volgende vijf pijlers:

 • Alle informatie over opgroeien en opvoeden herkenbaar dichtbij in de eigen leefomgeving;
 • De juiste hulp door tijdige signalering en snelle begeleiding;
 • Effectieve en kwalitatief goede methoden voor alle vragen en problemen op het terrein van opgroeien en opvoeden;
 • Eén gezin, één plan voor gezinnen met meervoudige problemen;
 • Ondersteunend naar beroepskrachten in innovatie en verbetering.

Contact
Als je in de gemeente Emmen woont, kun je al je vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien stellen via www.centrumjeugdengezin.nl. Je kunt 24 uur per dag en 7 dagen per week (ook tijdens vakanties en feestdagen) bellen met telefoonnummer (0800) 850 50 50.

Geld

Belastingdienst

Adres: Dalipassage 17, Emmen
Telefoonnummer: 0800 0543

Humanitas

Thuisadministratie Emmen Vrijwilligers van Humanitas komen bij de mensen thuis om samen de administratie te doen.

Als u dat wil, helpen wij u ook:

 • bij het gebruik maken van verschillende (minima)regelingen;
 • het invullen van formulieren;
 • het aanvragen van toeslagen;
 • zuiniger met geld om te gaan.

Telefoonnummer: 06-31379102

E-mail: ta.emmen@humanitas.nl
Website: www.humanitas.nl/afdeling/emmen

Inkomensbeheer

Particulieren Emmen (IPE) IPE helpt mensen die moeite hebben hun financiële zaken op orde te houden en daardoor met schuldenproblematiek hebben te maken.

Contactpersoon: Anita Lauwes
Telefoonnummer: (0591 633866)
E-mail: info@stichting-ipe.nl
Website: www.stichting-ipe.nl

Stichting Knip

Stichting Knip geeft budgettrainingen. U krijgt zo inzicht in uw financiën en hoe u schulden kunt voorkomen. De training is ook geschikt voor mensen die onder beschermingsbewind staan of in een schuldregeling zitten.

Tijdens de training komt aan bod:

 • het opzetten van een overzichtelijke thuisadministratie;
 • maakt u optimaal gebruik van huurtoeslag?;
 • maakt u optimaal gebruik van zorgtoeslag?;
 • inkomsten en uitgaven inzichtelijk maken;
 • budgetteren en een maand- en jaarbegroting maken;
 • bespaartips en -trucs;
 • inkomensondersteunende voorzieningen;
 • verzekeringen

Nieuwsgierig geworden naar de training of wilt u meer weten over Stichting Knip? Kijk dan op www.stichtingknip.nl. U kunt ook telefonisch of per e-mail contact opnemen:

Renate
Telefoonnummer: 06 - 23939681
E-mailadres: renate@stichtingknip.nl

Gerieke
Telefoonnummer: 06 - 20069122
E-mailadres: gerieke@stichtingknip.nl

Schulddienstverlening

Heeft u problemen met het beheren van uw financiën of heeft u (dreigende) financiële problemen? Dan kunt u zich melden bij team Schulddienstverlening van de gemeente Emmen. Zij kunnen u helpen met bijvoorbeeld:

Geld lenen
Gaat de wasmachine kapot, is uw tv niet meer te maken of valt de energie afrekening tegen? Dan denkt u misschien aan een lening. Neem contact met ons op om een afspraak kunnen maken voor een persoonlijk advies. Houd er rekening mee dat u rente moet betalen over het geleende bedrag. De gemiddelde looptijd van een lening is drie jaar.

Oplossing voor uw schulden
Woont u in de gemeente Emmen en heeft u schulden? Dan kunt u samen met team Schulddienstverlening kijken naar mogelijkheden voor uw situatie. In een gesprek brengen we uw persoonlijke en financiële situatie in kaart. Daarna maken we samen een plan van aanpak.

Wilt u meer weten? Bijvoorbeeld over gesprekken met een budgetcoach, budgetbeheer en/of een minnelijke schuldregeling? Neem dan contact op met team Schulddienstverlening. U vindt ook handige bespaartips op de speciale website startpuntgeldzaken

Werkplein Zuidoost-Drenthe

De plek voor alles wat met werk te maken heeft. Werkplein Zuidoost-Drenthe is een samenwerkingsverband tussen UWV Werkbedrijf, Belastingdienst en de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen.

Adres: Verlengde Spoorstraat 2
7811 GA Emmen
Telefoonnummer: 140591
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur

Bereken uw Recht

Een programma waarmee u zelf op eenvoudige wijze kunt nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding. Met Digid kunt via dit programma ook een aanvraag indienen voor o.a.: bijzondere bijstandstimuleringsregeling sociaal-culturele activiteitenparticipatieregeling schoolgaande kinderen Individuele inkomenstoeslag Tegemoetkoming was- en strijkondersteuning

Website: www.berekenuwrechtplus.nl

DUO Groningen

(vroegere Informatie Beheer Groep, IBG) tegemoetkoming studiekosten

Telefoonnummer: (050) 599 77 55 (Studiefinanciering aanvragen - DUO - Mbo'er)
Bereikbaar: werkdagen 9.00 - 17.00 uur

Lezen en schrijven

Bondgenootschap voor geletterdheid

Richt zich op het opzetten en uitvoeren van acties die een bijdrage leveren aan geletterdheid in de regio Drenthe.

Contactpersoon: Wietske Tip
Telefoonnummer: (088) 188 49 16
E-mail: w.tip@drenthecollege.nl
Website: www.lezenenschrijven.nl/aan-deslag/bondgenootschappen/drenthe

Stichting Lezen en Schrijven

Projectleider EVA Drenthe/Emmen
Contactpersoon: Dorina Harders
Telefoonnummer: (06) 23 65 20 02

Kantoor Borger/Odoorn
Contactpersoon: Petra Raaijen
Telefoonnummer: (0591) 53 53 81

Website: www.taalvoorhetleven.nl

Welzijngroep Sedna

Voor meer info: www.welzijngroepsedna.nl

Adres: Parallelweg 36
Telefoonnummer: (0591) 68 08 00
Openingstijden: werkdagen 9.00-12.30 uur

Hulp

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen (4tot 18 jaar) uit gezinnen (in de gemeente Emmen) met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging.

Postbus 97 7800 AB Emmen
Telefoonnummer: (06) 27 28 99 80
E. mail: info@leergeldemmen.nl
Website: www.leergeldemmen.nl

Leergeld Emmen is tevens intermediair voor het Jeugdsportfonds.

Drenthe Jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds werkt samen met Stichting Leergeld. Om een aanvraag in te dienen neemt u contact op het met Stichting Leergeld (Zie Stichting Leergeld).

Website: www.jeugdsportfonds.nl

Participatiewebshop

Met de 'participatieregeling schoolgaande kinderen' kunnen ouders met een minimuminkomen een budget krijgen voor allerlei activiteiten voor hun schoolgaande kinderen tussen de 4 tot 18 jaar.

Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen via de "Stimuleringsregeling sociaal-culturele activiteiten" gebruik maken van participatiewebshop.

De participatieregeling schoolgaande kinderen en de Stimuleringsregeling sociaal-culturele activiteiten kunt u aanvragen via www.berekenuwrechtplus.nl

Website: www.participatiewebshop.emmen.nl

Voedselbank

De Voedselbank Zuidoost-Drenthe verstrekt voedselpakketten aan inwoners aan mensen met een minimum inkomen die door hoge kosten, lasten en uitgaven moeilijk rond kunnen komen. Ook geeft de Voedselbank begeleiding en voorlichting en wijst mensen op wettelijke regelingen die er zijn met betrekking tot hulpverlening.

De uitgifte van voedselpakketten gebeurt in de volgende plaatsen in Zuidoost-Drenthe: Emmen-Centraal, Emmen-Centrum, Emmerhout, Angelslo, Bargeres, Emmermeer, Klazienaveen, Emmer-Compascuum, Erica, Rietlanden, Nieuw-Weerdinge, Nieuw-Amsterdam. Coevorden, Valthermond, Nieuw-Buinen, Tweede Exloermond en Borger.

Wanneer u een voedselpakket op prijs stelt en denkt u dat u hier voor in aanmerking komt, dan kunt u dit doorgeven aan het centrale nummer van de voedselbank. Een mailtje sturen kan ook. Zodra u ingeschreven staat ontvangt u tweewekelijks een pakket. Later wordt samen met u bepaald of u, gezien uw situatie, blijvend in aanmerking komt voor voedselpakketten.

Adres: Kapitein Nemostraat 1f
7821 AB Emmen
Telefoonnummer: (06) 18 67 85 58
Website: www.voedselbankzuidoostdrenthe.nl
E-mail: info@voedselbankzod.nl

Centraal aanmeldnummer: (06) 18 67 85 58 en bij geen gehoor: (06) 51 62 70 35 
Landelijke website: www.voedselbankennederland.nl

Heel Goed

Bij 'Heel Goed' kunt u terecht voor gratis tweedehands kinderkleding en speelgoed. Maar alleen als u een minimum inkomen heeft en kinderen tussen de 0 en 14 jaar. Bovendien moet u in de gemeente Emmen wonen.

Website: www.welzijngroepsedna.nl
De Cluft Angelslo
Contactpersoon: Mariette Weijers
Telefoonnummer: (06) 18 94 25 59

Klazienaveen
Contactpersoon: Rolande van Truijen
Telefoonnummer: (06) 44 78 08 61

Leger des Heils Maatschappelijke Dienstverlening

Onder Maatschappelijke Dienstverlening verstaan wij het verlenen van directe materiële en immateriële hulp aan mensen die deze hulp willen aanvaarden, zonder onderscheid te maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht. De hulp varieert van noodhulp tot het begeleiden van mensen die 't zicht op zaken kwijt zijn geraakt. Het Leger verstrekt o.a. kledingbonnen, meubelbonnen en verleent steun in het kader van schuldhulpverlening.

Adres: Van Schaikweg 42-44
7811 KK Emmen
Telefoonnummer: (0591) 616655
Website: www.korpsemmen.nl
E-mail: korps.emmen@legerdesheils.nl

Informatie

Infopunten in de gemeente Emmen

Infopunten zijn laagdrempelige voorzieningen in dorpen en wijken van de gemeente Emmen. U kunt hier als buurtbewoner terecht voor praktische hulp en heldere informatie. De Infopunten geven zoveel mogelijk direct antwoord. Soms is dat niet mogelijk. Dan brengt de medewerker u in contact met een organisatie die u verder helpt. In totaal zijn er momenteel 12 Infopunten in de gemeenten Emmen. In een aantal plaatsen is er sprake van een ontwikkeling naar een Infopunt. Er is geen eenduidige naam voor de infopunten. Gebieden, of zelfs wijken en dorpen in één gebied hanteren een eigen naam.

3 Naoberhuuzn in gebied De Monden

Emmer-Compascuum, Nieuw Weerdinge:
MFC de Deele MFC de Badde,
Spoel 151B, 7881 BN Eerste Kruisdiep OZ 9, Emmer-Compascuum

Weerdinge:7831 BA Nieuw-Weerdinge
Dorpshuis Weerdinge
Adres: Emmerhoutstraat 1, 7814 XV Weerdinge

Infopunt in gebied Emmen Zuid
Infopunt Bargeres
Adres: Mantingerbrink 140, 7812 MH EMMEN
Telefoonnummer: (06) 34 49 67 08 2

Infopunten in gebied Emmen Oost
Wijkwijzer Emmerhout
Adres: Houtweg 293, 7823 PV Emmen
Telefoonnummer: (0591) 67 59 58
E-mail: wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl

Informatiecentrum Angelslo
Adres: Statenweg 109, 7824 CW Emmen
Telefoonnummer: (0591) 22 35 90
E-mail: mail@informatiecentrumangelslo.nl

Dienstenhusen Emmen Noord
Dienstenhuus Emmermeer Woon-, Zorg- en Wellzijnscomplex Meerstede
Adres: Nijkampenweg 77, 7815 GB Emmen
Telefoonnummer: (0591) 76 41 42
E-mail: dienstenhuus@infohuus.nl

Dienstenhuus Bargermeertje
Adres: Winkelakkers 2, 7811 LG Emmen
Telefoonnummer: (0591) 76 40 19
E-mail: bargermeer@dienstenhuus.nl

Dienstenhuus Oostermarke
Adres: Veenkampenweg 110, 7822 GW Emmen
Telefoonnummer: (0591) 76 42 00
E-mail: oostermarke@dienstenhuus.nl

Dienstenhuus Julianaflat
Adres: Julianastraat 114a, 7811 JL Emmen
elefoonnummer: (0591) 76 40 30
E-mail: julianaflat@dienstenhuus.nl

Infopunt voor het gebied De Velden
Infopunt Schoonebeek 't Aole Gemientehoes
twee dagdelen per week geopend
Contactpersoon: Barry Lith
E-mail: b.lith@welzijngroepsedna.nl

Infopunt in het gebied De Blokken
Infohuus Klazienaveen
Adres: Noorderbreedte, Meteoor 3, 7891 BD Klazienaveen

Categorieën